مهندس علي شيراني به سمت مديرتداركات شركت كالاي پتروشيمي منصوب شد

مهندس حسين اديب، مديرعامل شركت كالاي پتروشيمي، طي حكمي علي شيراني را به عنوان مدير جديد مديرتداركات اين شركت منصوب كرد.

با حضور مدير عامل جديد كالاي پتروشيمي/ششمين گردهمايي مديران بازرگاني مجتمعهاي پتروشيمي ماهشهر برگزار شد .

ششمين گردهمايي مديران بازرگاني و مسئولين ساخت داخل مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر و شركت پالايش نفت آبادان به ميزباني شركت پتروشيمي اروند در ماهشهر برگزار شد.