هفتمين گردهمايي مديران بازرگاني مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر برگزار شد

هفتمين گردهمايي مديران بازرگاني و مسئولين ساخت داخل مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر به ميزباني شركت پتروشيمي فجر در ماهشهر برگزار شد.

حضور شركت كالاي پتروشيمي در بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

شركت كالاي پتروشيمي مقدم بازديدكنندگان بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي را در سالن 14 گرامي مي دارد.