بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي به كار خود پايان داد

بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي كه در شانزدهم ارديبهشت ماه با “شعار تقويت ساخت داخل با اتكا بر اصول اقتصاد مقاومتي” آغاز به كار كرده بود، پس از چهار روز به كار خود پايان داد.

مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران در غرفه كالاي پتروشيمي

ناصر سجادي مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران در چهارمين روز برگزاري نمايشگاه ميهمان غرفه كالاي پتروشيمي شد.

استقبال چشمگير از غرفه شركت كالاي پتروشيمي در نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

غرفه شركت كالاي پتروشيمي در اين نمايشگاه مورد استقبال چشمگير بازديدكنندگان قرار گرفت و تعدادي از مديران ارشد صنايع نفت و پتروشيمي نيز از اين غرفه بازديد نمودند.

بازديد معاون وزير و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي از غرفه كالاي پتروشيمي

در دومين روز از برگزاري بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، معاون وزير نفت از غرفه شركت كالاي پتروشيمي بازديد كرد.