Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

امضای تفاهم‌نامه ایجاد خطوط آهن و توسعه میدان گاز در سفر رنتسی به تهران

ایران و ایتالیا در جریان سفر ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، به تهران موافقتنامه هایی که ارزش آنها به طور بالقوه به چندین میلیارد دلار می رسد امضا کرده اند. آقای رنتسی گفت که کشورش متعهد به از سرگیری فوری پیوندهای تجاری با ایران است.

ایران و ایتالیا در جریان سفر ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، به تهران موافقتنامه هایی که ارزش آنها به طور بالقوه به چندین میلیارد دلار می رسد امضا کرده اند. آقای رنتسی گفت که کشورش متعهد به از سرگیری فوری پیوندهای تجاری با ایران است.

Leave a Reply