Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دیدار هیئت ۲۵۰ نفری ایتالیا از ایران

نخست وزیر ایتالیا با هیاتی ۲۵۰ نفره از مقامات دولتی و بازگانان به تهران سفر کرده است. ماتئو رنتسی اولین رییس دولت یک کشور اروپایی است که بعد از برداشته شدن تحریمها به ایران سفر می کند.

نخست وزیر ایتالیا با هیاتی ۲۵۰ نفره از مقامات دولتی و بازگانان به تهران سفر کرده است. ماتئو رنتسی اولین رییس دولت یک کشور اروپایی است که بعد از برداشته شدن تحریمها به ایران سفر می کند.

Leave a Reply