Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فیلمسازی که کمونیسم را با هالیوود عوض کرد

در بحبوحه انقلاب رومانی، ولاد پاونسکو فیلمساز، به مقام وزارت فرهنگ منصوب شد ولی فقط چند ساعت بیشتر طول نکشید. اما او اکنون مالک یکی از بزرگترین استودیوهای فیلمسازی است.

در بحبوحه انقلاب رومانی، ولاد پاونسکو فیلمساز، به مقام وزارت فرهنگ منصوب شد ولی فقط چند ساعت بیشتر طول نکشید. اما او اکنون مالک یکی از بزرگترین استودیوهای فیلمسازی است.

Leave a Reply