Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های صبح تهران؛ لبخندهای ایران و ایتالیا

روزنامه های امروز صبح تهران، چهارشنبه ۲۵ فروردین در صفحات اول خود از دیدارهای نخست وزیر ایتالیا با رهبر و رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس جمهور خبر داده و نسبت به روابط آینده تهران و رم ابراز خوشنودی کرده اند.

روزنامه های امروز صبح تهران، چهارشنبه ۲۵ فروردین در صفحات اول خود از دیدارهای نخست وزیر ایتالیا با رهبر و رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس جمهور خبر داده و نسبت به روابط آینده تهران و رم ابراز خوشنودی کرده اند.

Leave a Reply