Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ایرانیان مقیم خارج، سفرای کشور هستند/ همه ایرانیان باید در مسیر توسعه و آبادانی ایران عزیز سهیم باشند/ برنامه و اراده دولت، گسترش روابط با همه کشورها بویژه همسایگان است

رییس‌ جمهوری، ایرانیان مقیم خارج را سفرای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و اظهار داشت: هموطنان حاضر در کشورهای خارجی می‌توانند نقش بسیار مهمی در راستای توسعه روابط ایران با سایر کشورهای جهان ایفا کنند.
رییس‌ جمهوری، ایرانیان مقیم خارج را سفرای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و اظهار داشت: هموطنان حاضر در کشورهای خارجی می‌توانند نقش بسیار مهمی در راستای توسعه روابط ایران با سایر کشورهای جهان ایفا کنند.