Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تصاویر شما از سیل در شهرهای مختلف ایران

این تصاویر را مخاطبان بی‌بی‌سی از سیل در مناطق وسیعی از ایران، از جمله خوزستان، لرستان، خراسان و آذربایجان غربی فرستاده‌اند.

این تصاویر را مخاطبان بی‌بی‌سی از سیل در مناطق وسیعی از ایران، از جمله خوزستان، لرستان، خراسان و آذربایجان غربی فرستاده‌اند.