Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پنج نکته مهم در باره یمن

طرفین درگیری در یمن اخیرا با آتش‌بس موافقت کردند، اگرچه درگیری‌ها همچنان ادامه دارند. با این آتش‌بس، جنگ داخلی موقتا فروکش کرده تا مذاکرات صلح، که قرار است هفته آینده در کویت برگزار شود، راه بیافتد.

طرفین درگیری در یمن اخیرا با آتش‌بس موافقت کردند، اگرچه درگیری‌ها همچنان ادامه دارند. با این آتش‌بس، جنگ داخلی موقتا فروکش کرده تا مذاکرات صلح، که قرار است هفته آینده در کویت برگزار شود، راه بیافتد.