Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا وضع اقتصاد قطر خراب است؟

سقوط قیمت جهانی انرژی، قطر این کشور کوچک خلیج فارس را تحت فشار گذاشته؛ اتفاقی که نه تنها به کاهش حجم پروژه‌های بزرگ منجر شده، بلکه بحث اصلاح یارانه‌ها و نظام مالیاتی را هم سر زبان‌ها انداخته.

سقوط قیمت جهانی انرژی، قطر این کشور کوچک خلیج فارس را تحت فشار گذاشته؛ اتفاقی که نه تنها به کاهش حجم پروژه‌های بزرگ منجر شده، بلکه بحث اصلاح یارانه‌ها و نظام مالیاتی را هم سر زبان‌ها انداخته.