Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راز مهاجرت بزرگ ‌شاه‌پروانه کشف شد

دانشمندان بر این باورند که راز مهاجرت بزرگ شاه‌‌پروانه‌ها (پروانه مونارک)- یکی از معروفترین و شگفت‌انگیزترین اسرار طبیعت- را دریافته‌اند. شاه‌پروانه تنها حشره‌ای که مهاجرتی چنین طولانی‌ دارد و در حدود پنج هزار کیلومتر از کانادا به مکزیک سفر می‌کند.

دانشمندان بر این باورند که راز مهاجرت بزرگ شاه‌‌پروانه‌ها (پروانه مونارک)- یکی از معروفترین و شگفت‌انگیزترین اسرار طبیعت- را دریافته‌اند. شاه‌پروانه تنها حشره‌ای که مهاجرتی چنین طولانی‌ دارد و در حدود پنج هزار کیلومتر از کانادا به مکزیک سفر می‌کند.