Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلاش یک پناهنده سوری برای خودکشی در آستانه بازدید پاپ

در آستانه سفر پاپ فرانسیس به یک اردوگاه پناهندگان در جزیره لسبوس یونان، یک شهروند سوریه در این اردوگاه تلاش کرد خودکشی کند اما موفق نشد. ظاهرا او از جمله پناهندگان سوری است که قرار است به ترکیه بازگردانده شوند.

در آستانه سفر پاپ فرانسیس به یک اردوگاه پناهندگان در جزیره لسبوس یونان، یک شهروند سوریه در این اردوگاه تلاش کرد خودکشی کند اما موفق نشد. ظاهرا او از جمله پناهندگان سوری است که قرار است به ترکیه بازگردانده شوند.