Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زلزله ژاپن:‌ هزاران نفر شب را در هوای سرد و بارانی سپری کردند

در پی دو زلزله قوی که در روزهای گذشته جزیره کیوشو در جنوب غربی ژاپن را لرزاند ده ها هزار نفر از مردم شب را در هوای سرد و بارانی در سرپناه های موقتی گذرانده اند.

در پی دو زلزله قوی که در روزهای گذشته جزیره کیوشو در جنوب غربی ژاپن را لرزاند ده ها هزار نفر از مردم شب را در هوای سرد و بارانی در سرپناه های موقتی گذرانده اند.