Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جابر عناصری٬ پژوهشگر تعزیه و هنرهای نمایشی درگذشت

جابر عناصری٬ پژوهشگر ایرانی هنرهای نمایشی و فرهنگ عامه و استاد دانشگاه صبح روز شنبه٬ ۲۸ فروردین در ۷۱ سالگی درگذشت. او از چندی پیش در بیمارستان بستری بود.

جابر عناصری٬ پژوهشگر ایرانی هنرهای نمایشی و فرهنگ عامه و استاد دانشگاه صبح روز شنبه٬ ۲۸ فروردین در ۷۱ سالگی درگذشت. او از چندی پیش در بیمارستان بستری بود.