Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دامنه اینترنتی اقلیم کردستان و اعتراض‌ ایران به آن

مدتی است حکومت اقلیم کردستان عراق استفاده از دامنه اینترنتی krd را در سایت‌های رسمی خود شروع کرده است. معمولاً دامنه‌های اینترنتی به کشورهای مستقل داده می‌شود.

مدتی است حکومت اقلیم کردستان عراق استفاده از دامنه اینترنتی krd را در سایت‌های رسمی خود شروع کرده است. معمولاً دامنه‌های اینترنتی به کشورهای مستقل داده می‌شود.