Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روز جهانی هموفیلی؛ محققان می گویند آینده مبتلایان روشنتر از گذشته است

امروز روز جهانی بیماری هموفیلی است ، بیماری که بر اثر آن انعقاد خون دچار اشکال می شود. آناهیتا شمس پای صحبت فردی مبتلا به هموفیلی نشسته و از آخرین تخولات در سیستم درمانی می‌گوید.

امروز روز جهانی بیماری هموفیلی است ، بیماری که بر اثر آن انعقاد خون دچار اشکال می شود. آناهیتا شمس پای صحبت فردی مبتلا به هموفیلی نشسته و از آخرین تخولات در سیستم درمانی می‌گوید.