Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران، جدال برجام و فاجعه ستایش

روزنامه های امروز صبح تهران، دوشنبه ۳۰ فروردین، در صفحات اول خود با چاپ عکس هایی گزارش داده اند که بخشی از سامانه موشکی اس ۳۰۰ در مانور روز ارتش به نمایش درآمده است.

روزنامه های امروز صبح تهران، دوشنبه ۳۰ فروردین، در صفحات اول خود با چاپ عکس هایی گزارش داده اند که بخشی از سامانه موشکی اس ۳۰۰ در مانور روز ارتش به نمایش درآمده است.