Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اقتصاد مقاومتی مبنای برنامه های سال 95 دولت است/ برجام یک افتخار حقوقی و تاریخی است/ امروز روز انسجام و استفاده از فرصت ها برای ساختن ایران اسلامی است/ باید دست به دست هم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم/ آشوب و هرج و مرج رسانه ای را ملت ایران نمی پسندد/ زنجیرهای تحریم را گسسته ایم

رییس جمهوری روز سه شنبه در اجتماع بزرگ مردم استان سمنان، اقتصاد مقاومتی را مبنای برنامه های سال 95 دولت تدبیر و امید دانست و تاکید کرد که باید دست به دست یکدیگر، اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم.
رییس جمهوری روز سه شنبه در اجتماع بزرگ مردم استان سمنان، اقتصاد مقاومتی را مبنای برنامه های سال 95 دولت تدبیر و امید دانست و تاکید کرد که باید دست به دست یکدیگر، اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم.