Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتخابات مقدماتی آمریکا؛‌ اهمیت رای نیویورک برای کلینتون و ترامپ

مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا به ایالت بزرگ نیویورک رسیده است، جایی که دو پیشتاز میدان رقابت ها از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، به جبران یک رشته شکست های اخیر چشم دوخته اند.

مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا به ایالت بزرگ نیویورک رسیده است، جایی که دو پیشتاز میدان رقابت ها از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، به جبران یک رشته شکست های اخیر چشم دوخته اند.