Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انفجار کابل؛ ۲۰۸ نفر زخمی شده و سه مهاجم هنوز زنده‌اند

وزارت بهداشت افغانستان به بی‌بی‌سی گفته که ۲۰۸ نفر در انفجار انتحاری امروز در محله پل محمود خان واقع در مرکز شهر کابل زخمی شده‌اند. وزارت داخله گفته که سه مهاجم هنوز در محل رویداد وجود داشته باشند و نیروهای امنیتی هم آماده پاسخگویی هستند.

وزارت بهداشت افغانستان به بی‌بی‌سی گفته که ۲۰۸ نفر در انفجار انتحاری امروز در محله پل محمود خان واقع در مرکز شهر کابل زخمی شده‌اند. وزارت داخله گفته که سه مهاجم هنوز در محل رویداد وجود داشته باشند و نیروهای امنیتی هم آماده پاسخگویی هستند.