Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ایالت یوتا در آمریکا پورنوگرافی را یک ‘تهدید برای بهداشت عمومی’ اعلام کرد

ایالت یوتا در غرب آمریکا اعلام کرده است که پورنوگرافی یک خطر عمومی است. این نخستین ایالت در آمریکاست که چنین موضعی می‌گیرد.

ایالت یوتا در غرب آمریکا اعلام کرده است که پورنوگرافی یک خطر عمومی است. این نخستین ایالت در آمریکاست که چنین موضعی می‌گیرد.