Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بانکها و سیستم های مالی باید روزآمد شوند/ به سمت تورم تک رقمی و رشد ۵ درصدی حرکت می کنیم/ اقتصاد مقاومتی منزوی و ریاضتی نیست؛ اقتصاد توانمند و پر نشاط است/ بهبود مداوم شرایط کشور قطعی است

رییس جمهوری در جلسه توسعه ظرفیت های اقتصادی استان سمنان، بهبود مداوم شرایط کشور را قطعی دانست و با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، مبنا و باور دولت بوده و هست، گفت: اقتصاد مقاومتی منزوی و ریاضتی نیست؛ اقتصاد توانمند و پر نشاط است.
رییس جمهوری در جلسه توسعه ظرفیت های اقتصادی استان سمنان، بهبود مداوم شرایط کشور را قطعی دانست و با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، مبنا و باور دولت بوده و هست، گفت: اقتصاد مقاومتی منزوی و ریاضتی نیست؛ اقتصاد توانمند و پر نشاط است.