Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

توضیح ابراهیم گلستان درباره مصاحبه‌اش با قاسم هاشمی‌نژاد

در پی درگذشت قاسم هاشمی‎نژاد، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، سیروس علی‌نژاد از همکاران قدیمی او در روزنامه آیندگان مطلبی برای بی‌بی‌سی فارسی نوشت که بخشی از آن به مصاحبه هاشمی‌نژاد با ابراهیم گلستان اختصاص دارد که در دهه ۱۳۵۰ انجام شده بود.

در پی درگذشت قاسم هاشمی‎نژاد، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، سیروس علی‌نژاد از همکاران قدیمی او در روزنامه آیندگان مطلبی برای بی‌بی‌سی فارسی نوشت که بخشی از آن به مصاحبه هاشمی‌نژاد با ابراهیم گلستان اختصاص دارد که در دهه ۱۳۵۰ انجام شده بود.