Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رونمایی از طاق نصرت پالمیرا در لندن

امروز از ماکت طاق پیروزی پالمیرا در میدان ترافالگار لندن پرده‌برداری شد. طاق اصلی سال گذشته به دست داعش در سوریه ویران شد. طراحان این پروژه با استفاده از فن‌آوری سه بعدی و رباط توانسته‌اند ماکت این طاق را بسازند.

امروز از ماکت طاق پیروزی پالمیرا در میدان ترافالگار لندن پرده‌برداری شد. طاق اصلی سال گذشته به دست داعش در سوریه ویران شد. طراحان این پروژه با استفاده از فن‌آوری سه بعدی و رباط توانسته‌اند ماکت این طاق را بسازند.