Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سه عضو یک خانواده متهم به جادوگری در هند در آتش سوختند

پلیس در شرق هند می‌گوید که حداقل ده نفر را به دلیل آتش زدن خانه‌ یک خانواده متهم به جادوگری بازداشت کرده است. سه نفر از اعضای این خانواده در آتش‌سوزی روز یکشنبه در روستای لوہارداگا در ایالت جارکند در آتش سوختند و کشته شدند.

پلیس در شرق هند می‌گوید که حداقل ده نفر را به دلیل آتش زدن خانه‌ یک خانواده متهم به جادوگری بازداشت کرده است. سه نفر از اعضای این خانواده در آتش‌سوزی روز یکشنبه در روستای لوہارداگا در ایالت جارکند در آتش سوختند و کشته شدند.