Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نشانه‌های زندگی در زیر آوار

شمار کشته‌های زلزله روز شنبه در اکوادور از مرز ۴۰۰ نفر گذشت. عملیات امداد شاهد صحنه‌هایی امیدبخش از نجات عده‌ای معدود از زیر آوار بود. اما وسعت خرابی‌ها به حدی است که کار بازسازی با امکانات کشوری مثل اکوادور بسیار دشوار خواهد بود.

شمار کشته‌های زلزله روز شنبه در اکوادور از مرز ۴۰۰ نفر گذشت. عملیات امداد شاهد صحنه‌هایی امیدبخش از نجات عده‌ای معدود از زیر آوار بود. اما وسعت خرابی‌ها به حدی است که کار بازسازی با امکانات کشوری مثل اکوادور بسیار دشوار خواهد بود.