Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ایران، در رده ۱۶۹ جدول آزادی مطبوعات

سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان بدتر شده است. در گزارش سالانه این نهاد آمده که در میان ۱۸۰ کشور، ایران در رتبه ۱۶۹ قرار گرفته است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان بدتر شده است. در گزارش سالانه این نهاد آمده که در میان ۱۸۰ کشور، ایران در رتبه ۱۶۹ قرار گرفته است.