Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ایران و پدیده روزنامه‌نگاران محروم از روزنامه‌نگاری

ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران از روزنامه‌نگاری محروم هستند که بعضی از آنها حکم‌های محرومیت قضایی دارند، اما بعضی دیگر علیرغم پایان حکم محکومیت و آزادی از زندان، به دلیل فضای حاکم بر روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران، امکان فعالیت رسانه‌ای ندارند.

ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران از روزنامه‌نگاری محروم هستند که بعضی از آنها حکم‌های محرومیت قضایی دارند، اما بعضی دیگر علیرغم پایان حکم محکومیت و آزادی از زندان، به دلیل فضای حاکم بر روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران، امکان فعالیت رسانه‌ای ندارند.