Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تجمع‌کنندگان در هرات خواهان محاکمه فوری عامل قتل ستایش قریشی شدند

ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی هرات امروز در برابر کنسولگری ایران در این شهر گردهم آمدند و از این کشور خواستند تا به پرونده قتل ستایش قریشی "به صورت جدی و عادلانه" رسیدگی شود. تجمع‌کنندگان خواهان محاکمه فوری عامل قتل ستایش شدند.

ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی هرات امروز در برابر کنسولگری ایران در این شهر گردهم آمدند و از این کشور خواستند تا به پرونده قتل ستایش قریشی "به صورت جدی و عادلانه" رسیدگی شود. تجمع‌کنندگان خواهان محاکمه فوری عامل قتل ستایش شدند.