Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تصویر زن مبارز برده‌داری روی اسکناس ۲۰ دلاری چاپ می‌شود

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده تصویر هریئت تابمن، زن سیاه‌پوستی که خود برده بود اما بعدها به یکی از مبارزان اصلی نظام برده‌داری در آمریکا بدل شد، بر روی اسکناس ۲۰ دلاری این کشور چاپ خواهد شد. چاپ تصویر زنان بروی دلار در یک قرن گذشته بی‌سابقه بوده است.

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده تصویر هریئت تابمن، زن سیاه‌پوستی که خود برده بود اما بعدها به یکی از مبارزان اصلی نظام برده‌داری در آمریکا بدل شد، بر روی اسکناس ۲۰ دلاری این کشور چاپ خواهد شد. چاپ تصویر زنان بروی دلار در یک قرن گذشته بی‌سابقه بوده است.