Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

توافق شورای همکاری با آمریکا برای رهگیری ‘کشتی‌های حامل سلاح ایران به مقصد یمن’

عبداللطیف زیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در یک کنفرانس خبری مشترک در ریاض با اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا از توافق این شورا با آمریکا برای رهگیری "کشتی های حامل سلاح ایران به یمن" خبر داده است.

عبداللطیف زیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در یک کنفرانس خبری مشترک در ریاض با اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا از توافق این شورا با آمریکا برای رهگیری "کشتی های حامل سلاح ایران به یمن" خبر داده است.