Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دیوان عالی آمریکا پرداخت غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران را تأیید کرد

دیوان عالی آمریکا با رد دعوای بانک مرکزی ایران تأیید کرده است که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت تا دو میلیارد دلار غرامت استفاده شود.

دیوان عالی آمریکا با رد دعوای بانک مرکزی ایران تأیید کرده است که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت تا دو میلیارد دلار غرامت استفاده شود.