Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زندگی فردی و حکومتی امام علی (ع) الگوی بی بدیلی برای همگان است/ حاکم باید با مردم پدرانه رفتار کند / آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاهها نمیتواند محدود شود/ صرفا قانون است که می تواند محدودیت ایجاد کند/ قدردانی از استقبال گرم مردم استان سمنان از کاروان دولت تدبیر و امید/ فردا پدران با فرزندان خود سخن بگویند

رییس جمهوری با تبریک میلاد امیرالمومنین علی (ع )، زندگی فردی و حکومتی ایشان را الگوی بی بدیلی برای همگان دانست و درس آموزی از مکتب این امام همام را در عرصه های مختلف بویژه عدالت ورزی، توجه به رضایت و آزادی مردم و مبارزه با فساد، مورد تاکید قرار داد.
رییس جمهوری با تبریک میلاد امیرالمومنین علی (ع )، زندگی فردی و حکومتی ایشان را الگوی بی بدیلی برای همگان دانست و درس آموزی از مکتب این امام همام را در عرصه های مختلف بویژه عدالت ورزی، توجه به رضایت و آزادی مردم و مبارزه با فساد، مورد تاکید قرار داد.