Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مذاکرات صلح یمن در کویت شروع می شود

به گفته مقام های سازمان ملل متحد گفت‌وگوهای صلح با هدف پایان مناقشه یمن روز پنجشنبه در کویت شروع خواهد شد. هیاتی از شورشیان صنعا را روز چهارشنبه ترک کرد تا به گفت‌وگوها ملحق شود.

به گفته مقام های سازمان ملل متحد گفت‌وگوهای صلح با هدف پایان مناقشه یمن روز پنجشنبه در کویت شروع خواهد شد. هیاتی از شورشیان صنعا را روز چهارشنبه ترک کرد تا به گفت‌وگوها ملحق شود.