Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اوباما: بریتانیا با ماندن در اتحادیه اروپا قدرت بیشتری خواهد داشت

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سفر به لندن از بریتانیا خواست که در اتحادیه اروپا بماند. آقای اوباما گفت: "آمریکا می‌خواهد بریتانیایی مقتدر متحدش باشد، و بهترین وضعیت بریتانیا در حالی خواهد بود که در هدایت اتحادیه اروپایی قدرتمند مشارکت کند."

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سفر به لندن از بریتانیا خواست که در اتحادیه اروپا بماند. آقای اوباما گفت: "آمریکا می‌خواهد بریتانیایی مقتدر متحدش باشد، و بهترین وضعیت بریتانیا در حالی خواهد بود که در هدایت اتحادیه اروپایی قدرتمند مشارکت کند."