Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اوباما خواستار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا شد

رییس‌جمهور آمریکا در آغاز دیدار از بریتانیا بار دیگر را از باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا حمایت کرد. موضع‌گیری آشکار آقای اوباما باعث خشم طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شده است.

رییس‌جمهور آمریکا در آغاز دیدار از بریتانیا بار دیگر را از باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا حمایت کرد. موضع‌گیری آشکار آقای اوباما باعث خشم طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شده است.