Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بانک مرکزی ایران: رای دیوان عالی آمریکا ربطی به برجام ندارد

بانک مرکزی ایران می‌گوید رای دیوان عالی آمریکا در تایید پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران، بر خلاف حقوق بین‌الملل است اما ارتباطی به توافق هسته‌ای ایران و تعهدات مربوط به آن ندارد. وزیر امور خارجه ایران هم گفته است ایران این رای را به رسمیت نمی‌شناسد.

بانک مرکزی ایران می‌گوید رای دیوان عالی آمریکا در تایید پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران، بر خلاف حقوق بین‌الملل است اما ارتباطی به توافق هسته‌ای ایران و تعهدات مربوط به آن ندارد. وزیر امور خارجه ایران هم گفته است ایران این رای را به رسمیت نمی‌شناسد.