Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حفظ محیط زیست، وظیفه مهم انسانی، اجتماعی، دینی و فرهنگی است/ محیط زیست می‌تواند عامل وحدت ادیان باشد/ برای حفظ محیط زیست، راهی جز اعتدال ، دوری از خشونت و خودخواهی در رفتار با طبیعت نداریم/نتیجه مقابله با طبیعت شکست است/ ایران سرزمین همزیستی مسالمت آمیز است/ دولت یازدهم، دولت محیط زیست است/ ایران در کلام و عمل پرچم‌دار مبارزه با افراطی‌گری و خشونت در جهان است/ راه نجات، میانه روی و دوری از افراط است/توسعه پایدار با صلح امکان پذیر است

رییس‌ جمهوری با اشاره به نقش تأثیرگذار ادیان و مذاهب در ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جوامع انسانی گفت: محیط زیست می‌تواند عامل وحدت پیروان همه ادیان باشد و ما برای حفظ محیط زیست، راهی جز اعتدال و دوری از خشونت و خودخواهی در رفتار با طبیعت نداریم.
رییس‌ جمهوری با اشاره به نقش تأثیرگذار ادیان و مذاهب در ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جوامع انسانی گفت: محیط زیست می‌تواند عامل وحدت پیروان همه ادیان باشد و ما برای حفظ محیط زیست، راهی جز اعتدال و دوری از خشونت و خودخواهی در رفتار با طبیعت نداریم.