تهیه گزارش از موضوعات مربوط به محیط زیست

وقتی پای موضوعات مربوط به محیط زیست وسط می‌آید مصور کردن گزارش اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. نوین سینگ خادکا، خبرنگار مسائل محیط زیست، می‌گوید بهترین کار حضور در محل و تهیه تصویر است.