Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران، عزل مدیران، زنده باد افشاگری

روزنامه‌های امروز صبح، یکشنبه ۱۳ تیر در صفحات اول خود از برکناری مدیران گیرنده حقوق های کلان نوشته و روزنامه های اصولگرا نوشته اند دولت حق مردم را بازگرداند، گرچه روزنامه های میانه رو این را هجوم راست گرایان علیه دولت روحانی می‌دانند.
روزنامه‌های امروز صبح، یکشنبه ۱۳ تیر در صفحات اول خود از برکناری مدیران گیرنده حقوق های کلان نوشته و روزنامه های اصولگرا نوشته اند دولت حق مردم را بازگرداند، گرچه روزنامه های میانه رو این را هجوم راست گرایان علیه دولت روحانی می‌دانند.