Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیشرفت علم به ‘آزادی تردد’ احتیاج دارد

پرفسور پل نرس، دانشمند برجسته بریتانیایی و برنده نوبل سال ۲۰۰۱ می‌گوید پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اگر آزادی تردد باقی نماند علوم بریتانیا صدمه خواهند خورد. پرفسور نرس معتقد است پژوهش‌ در بریتانیا با بزرگ‌ترین خطر در طول تاریخ مواجه شده است.
پرفسور پل نرس، دانشمند برجسته بریتانیایی و برنده نوبل سال ۲۰۰۱ می‌گوید پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اگر آزادی تردد باقی نماند علوم بریتانیا صدمه خواهند خورد. پرفسور نرس معتقد است پژوهش‌ در بریتانیا با بزرگ‌ترین خطر در طول تاریخ مواجه شده است.