Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نمایش اعترافات تلویزیونی متهمان به همکاری با داعش در ایران

تلویزیون ایران گزارشی را پخش کرد که در بخش هایی از آن، دو نفر که گفته می شد عضو داعش هستند، تلاش های خود برای انجام عملیات “بمب گذاری” در تهران را توضیح دادند. در این گزارش، همچنین صحنه های تعقیب و مراقبت و دستگیری این افراد به نمایش در آمد.
تلویزیون ایران گزارشی را پخش کرد که در بخش هایی از آن، دو نفر که گفته می شد عضو داعش هستند، تلاش های خود برای انجام عملیات “بمب گذاری” در تهران را توضیح دادند. در این گزارش، همچنین صحنه های تعقیب و مراقبت و دستگیری این افراد به نمایش در آمد.