Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مسابقه‌ای حساس‌تر از فینال: فرانسه – آلمان در نیمه‌نهایی یورو ۲۰۱۶

با پایان مرحله گروهی یورو ۲۰۱۶ آرایش تیم‌ها به گونه‌ای شکل گرفت که تقریبا تمام تیم‌های نامدار در یک نیمه جدول قرار گرفتند و حالا فرانسه و آلمان پس از کنار رفتن غول‌هایی مانند اسپانیا، ایتالیا، انگلستان باید نیمه‌نهایی دوم مسابقات را برگزار کنند.
با پایان مرحله گروهی یورو ۲۰۱۶ آرایش تیم‌ها به گونه‌ای شکل گرفت که تقریبا تمام تیم‌های نامدار در یک نیمه جدول قرار گرفتند و حالا فرانسه و آلمان پس از کنار رفتن غول‌هایی مانند اسپانیا، ایتالیا، انگلستان باید نیمه‌نهایی دوم مسابقات را برگزار کنند.