Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی ماهشهر

در جنوب غرب ایران، آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر ادامه دارد. اینبار، در یکی از مخازن سوخت.
در جنوب غرب ایران، آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر ادامه دارد. اینبار، در یکی از مخازن سوخت.