Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تصمیم اردوغان؛ یک تیر و چند نشان

اعلام آمادگی اردوغان به اعطای حق تابعیت به بخشی از آوارگان سوری مقیم ترکیه غیرمنتظره بود. با این همه انگیزه‌های متناقضی راهنمای دولت ترکیه در این زمینه شده‌‌اند که شاید این رویکرد را با موفقیت توام نکنند.
اعلام آمادگی اردوغان به اعطای حق تابعیت به بخشی از آوارگان سوری مقیم ترکیه غیرمنتظره بود. با این همه انگیزه‌های متناقضی راهنمای دولت ترکیه در این زمینه شده‌‌اند که شاید این رویکرد را با موفقیت توام نکنند.