Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اندی ماری برای سومین بار به فینال ویمبلدون رسید

اندی ماری، تنیس‌باز اسکاتلندی، با پیروزی سه بر صفر بر توماس بردیچ برای سومین بار به فینال مسابقات تنیس ویمبلدون رسید.
اندی ماری، تنیس‌باز اسکاتلندی، با پیروزی سه بر صفر بر توماس بردیچ برای سومین بار به فینال مسابقات تنیس ویمبلدون رسید.