Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نخست وزیر عراق سه مقام امنیتی را برکنار کرد

حیدر عبادی، رئیس جمهوری عراق، سه مقام امنیتی بغداد را به خاطر ناتوانی در حفظ امنیت شهر از سمت هایشان برکنار کرده است. برکناری این افراد در پی انفجار انتحاری اوایل هفته صورت می گیرد که در اثر آن، نزدیک به سیصد نفر کشته شدند.
حیدر عبادی، رئیس جمهوری عراق، سه مقام امنیتی بغداد را به خاطر ناتوانی در حفظ امنیت شهر از سمت هایشان برکنار کرده است. برکناری این افراد در پی انفجار انتحاری اوایل هفته صورت می گیرد که در اثر آن، نزدیک به سیصد نفر کشته شدند.