Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نشست ناتو؛ باراک اوباما خواستار تداوم نقش امنیتی بریتانیا در اروپا شد

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به ورشو، پایتخت لهستان، سفر کرده گفته است از بریتانیا انتظار دارد تا با آنکه رای به خروج از اتحادیه اروپا داده، به نقش امنیتی خود در اروپا ادامه دهد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به ورشو، پایتخت لهستان، سفر کرده گفته است از بریتانیا انتظار دارد تا با آنکه رای به خروج از اتحادیه اروپا داده، به نقش امنیتی خود در اروپا ادامه دهد.