Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چند نفر در ارتباط با پرونده فساد بنیاد شهید ‘بازداشت شده‌اند’

یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید در جریان رسیدگی به پرونده فساد در بنیاد شهید، چند نفر بازداشت شده‌اند. امیر خجسته گفته است در رسیدگی به این پرونده ” از قبل تعدادی از افراد دستگیر شده‌اند و در آینده نیز با قدرت این کار ادامه می‌یابد.”
یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید در جریان رسیدگی به پرونده فساد در بنیاد شهید، چند نفر بازداشت شده‌اند. امیر خجسته گفته است در رسیدگی به این پرونده ” از قبل تعدادی از افراد دستگیر شده‌اند و در آینده نیز با قدرت این کار ادامه می‌یابد.”